Vyhlášky,nařízení,zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky a Nařízení Obce Týn nad Bečvou

Název vyhlášky

Účinnost

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

01.10.2016 

 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2016 

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Týn nad Bečvou

 

11.07.2015 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku ze vstupného

01.01.2013 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

15.06.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

14.03.2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze vstupného

14.03.2011

Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

01.01.2011
Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 2/2010 o místním poplatku ze psů

01.01.2011
Nařízení Obce Týn nad Bečvou č. 2/2009, kterým se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2000, o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

01.01.2010

Nařízení Obce Týn nad Bečvou č. 1/2009 o zimní údržbě místních komunikací a chodníků

30.11.2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky

12.11.2009

Doplněk č. 1 k nařízení Obce Týn nad Bečvou č. 1/2006 ze dne 19.09.2006 Tržní řád

04.12.2008

Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Týn nad Bečvou

01.01.2008

Nařízení obce Týn nad Bečvou č. 1/2006 - Tržní  řád

20.09.2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování

08.09.2006

Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 1/2005 O závazných částech Územního plánu obce Týn nad Bečvou

21.09.2005

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou seruší obecně závazná vyhláška č. 6/95, která byla schválena dne 9.10.1995 ostanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin, škoních klubů a zájmových kroužků v nich zřizovaných, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/99 schválené dne 19.8.1999

01.01.2005

Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 1/2003 - Požární řád

15.09.2003

Řád veřejného pohřebiště obce Týn nad Bečvou

01.11.2002

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se upravují některé povinnosti držitelů domácích zvířat

01.01.2002

Vyhláška zastupitelstva č. 5/1995 o znaku a praporu obce Týn nad Bečvou a jejich užívání

31.10.1995

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

Usnesení zastupitelstva obce - volební období 2014 - 2018

Usnesení zastupitelstva obce - volební období 2010 - 2014

 

Usnesení rady obce - volební období 2014-2018

Usnesení rady obce - volební období 2010-2014

 

 
 
 

Propagace "Obec Týn nad Bečvou - vodovod za hřbitovem"

Obec Týn nad Bečvou - vodovod za hřbitovem

Logo Olomouckého kraje

 

Informace Obecního úřadu Týn n.B. k platbě místních poplatků v roce 2017

Výběr místních poplatků v obci r. 2017

Formulář - Písemné oznámení k osvobození či úlevě na poplatku za komunální odpad r.2017

formulář - písemné oznámení PDO

Podpora Olomouckého kraje v r. 2015 - Pořízení přenosných zásahových prostředků - čerpadla - vybavení pro JSDH

Publicita - pořízení přenosných zásahových prostředků pro JSDH

logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp

 

Muzeum Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou

Propagace - Muzeum Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou
logo ROP[1].jpg

Cyklostezka Týn nad Bečvou

Publicita - Cyklostezka Týn nad Bečvou

logo ROP.jpg

Výstavba části cyklostezky Bečva v úseku Týn n.B. - I.etapa

Publicita - výstavba části cyklostezky Bečva v úseku Týn n.B. - I. etapa

logo ROP.jpg

Podpora Olomouckého kraje z POV 2012 - Protipovodňová opatření na řece Bečvě v úseku ř. km 29,000-29,850 č. 4L/01 - ochranná hráz - DÚR

Propagace - protipovodňová opatření na řece Bečvě
logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp

Úprava územního plánu Obce Týn nad Bečvou

Úprava územního plánu - propagace
logo IOP + EU + MMR - 2.jpg

cp_logo_CMYK[1].jpg

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

Prosba na občany o přispění na opravu kostela Jména Panny Marie v Týně nad Bečvou   

Informace - jak přispět na opravu kostela Jména Panny Marie

Schválené programové dotace - granty v roce 2016

Poskytnutí programových dotací - grantů v roce 2016

 

UPOZORNĚNÍ pro občany a organizace! V souladu s Doplňkem č.1 k nařízení č.1/2006 - Tržní řád je na území Obce Týn nad Bečvou PODOMNÍ A POCHŮZKOVÝ PRODEJ ZAKÁZÁN !!!

Ubytovací webová stránka v ČR pro vyhledávání ubytování.

www.tralandia.cz

Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení - MV Gener.ředitel. Hasičského záchranného sboru ČR

http://www.ioolb.cz/video_stesti.php
Příručka pro obyvatele

Mapový portál

Mapový portál
http://www.geosense.cz/geoportal/tyn-nad-becvou

Upozornění pro občany!

Pro zachování čistoty veřejného prostranství upozorňujeme občany, kteří chodí na procházky se psy, aby si vyzvedli na Obecním úřadě plastové sáčky pro psí exkrementy. Děkujeme za pochopení.

Základní registry jedou naplno - příručka pro občany pro případ změny trvalého pobytu

Příručka při změně pobytu

Mas Moravská brána

Karty přátel hradu Helfštýn

Informace ke kartám přátel hradu Helfštýn

Návštěvnost stránek

119245
tynnadbecvou_footer.png