Týn nad Bečvou

Vyhlášky,nařízení,zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky a Nařízení Obce Týn nad Bečvou

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

13.05.2014

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku ze vstupného

01.01.2013 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

15.06.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

14.03.2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze vstupného

14.03.2011

Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

01.01.2011
Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 2/2010 o místním poplatku ze psů

01.01.2011
Nařízení Obce Týn nad Bečvou č. 2/2009, kterým se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2000, o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

01.01.2010

Nařízení Obce Týn nad Bečvou č. 1/2009 o zimní údržbě místních komunikací a chodníků

30.11.2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky

12.11.2009

Doplněk č. 1 k nařízení Obce Týn nad Bečvou č. 1/2006 ze dne 19.09.2006 Tržní řád

04.12.2008

Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Týn nad Bečvou

01.01.2008

Nařízení obce Týn nad Bečvou č. 1/2006 - Tržní  řád

20.09.2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování

08.09.2006

Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 1/2005 O závazných částech Územního plánu obce Týn nad Bečvou

21.09.2005

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou seruší obecně závazná vyhláška č. 6/95, která byla schválena dne 9.10.1995 ostanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin, škoních klubů a zájmových kroužků v nich zřizovaných, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/99 schválené dne 19.8.1999

01.01.2005

Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 1/2003 - Požární řád

15.09.2003

Řád veřejného pohřebiště obce Týn nad Bečvou

01.11.2002

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se upravují některé povinnosti držitelů domácích zvířat

01.01.2002

Vyhláška zastupitelstva č. 5/1995 o znaku a praporu obce Týn nad Bečvou a jejich užívání

31.10.1995

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

Usnesení zastupitelstva obce - volební období 2014 - 2018

Usnesení zastupitelstva obce - volební období 2010 - 2014

 

Usnesení rady obce - volební období 2014-2018

Usnesení rady obce - volební období 2010-2014

 

 
 
 
Muzeum Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou
Propagace - Muzeum Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou (293KB, .doc)
logo ROP[1].jpg
 
Cyklostezka Týn nad Bečvou
Publicita - Cyklostezka Týn n.B. (552KB, .doc)
logo ROP.jpg
 
Zpravodaj Policie ČR pro občany č. 2/2014
Zpravodaj Policie ČR pro občany č. 2/2014 (1337,7KB, .pdf)
 
Podpora Olomouckého kraje z POV 2012 - Protipovodňová opatření na řece Bečvě v úseku ř. km 29,000-29,850 č. 4L/01 - ochranná hráz - DÚR
Propagace - protipovodňová opatření na řece Bečvě (723,5KB, .doc)
logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp
 
Úprava územního plánu Obce Týn nad Bečvou
Úprava územního plánu - propagace (69KB, .doc)
logo IOP + EU + MMR - 2.jpg
 
Podpora Olomouckého kraje - Pořízení spojovacích a komunikačních prostředků pro JSDH
Pořízení spojovacích a komunikačních prostředků - propagace.doc (723,5KB, .doc)
logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp
 
cp_logo_CMYK[1].jpg
 

26.11. Artur

Zítra: Xenie
Poskytnuté granty v roce 2014
Poskytnuté granty v roce 2014 (44KB, .doc)
 
Ubytovací webová stránka v ČR pro vyhledávání ubytování.
www.tralandia.cz
 
Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení - MV Gener.ředitel. Hasičského záchranného sboru ČR
http://www.ioolb.cz/video_stesti.php
Příručka pro obyvatele (69,2KB, .pdf)
 
Mapový portál
Mapový portál
http://www.geosense.cz/geoportal/tyn-nad-becvou
 
Upozornění pro občany!
Pro zachování čistoty veřejného prostranství upozorňujeme občany, kteří chodí na procházky se psy, aby si vyzvedli na Obecním úřadě plastové sáčky pro psí exkrementy. Děkujeme za pochopení.
 
Základní registry jedou naplno - příručka pro občany pro případ změny trvalého pobytu
Příručka při změně pobytu (274,7KB, .pdf)
 

Návštěvnost stránek

075223
tynnadbecvou_footer.png