Týn nad Bečvou

Volby

Volby do zastupitelstev obcí v roce 2014

Volby do zastupitelstev obcí se konají v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky svým rozhodnutím nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 se uskuteční na základě Rozhodnutí prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb., a to v pátek 10. října 2014 v době od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 11. října 2014 v době od 08:00 do 14:00 hod.

Informace volebním stranám:

Vzor kandidátní listiny

Další informace související s konáním voleb do zastupitelstev obcí

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - Volby do zastupitelstev obcí a   Senátu Parlamentu ČR

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Právní předpisy:

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2014

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Volby vyhlasil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb. a budou se konat v pátek 10. října 2014 v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 v době od 08.00 do 14.00 hodin V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční dne 17. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 18. října 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. Jestliže se před II. kolem voleb do Senátu Parlamentu České republiky kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do II. kola ten kandidát, který se v konečném pořadí I. kola umístil na třetím místě. V takovém případě se II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky bude konat dne 24. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25. října 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a u nehož nenastala překážka ve výkonu volebního práva. Překážkami volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Informace související s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky:

Žádost o vydání voličského průkazu

 

Výsledky voleb

 

zpět na Obec

Muzeum Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou
Propagace - Muzeum Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou (293KB, .doc)
logo ROP[1].jpg
 
Cyklostezka Týn nad Bečvou
Publicita - Cyklostezka Týn n.B. (552KB, .doc)
logo ROP.jpg
 
Zpravodaj Policie ČR pro občany č. 2/2014
Zpravodaj Policie ČR pro občany č. 2/2014 (1337,7KB, .pdf)
 
Podpora Olomouckého kraje z POV 2012 - Protipovodňová opatření na řece Bečvě v úseku ř. km 29,000-29,850 č. 4L/01 - ochranná hráz - DÚR
Propagace - protipovodňová opatření na řece Bečvě (723,5KB, .doc)
logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp
 
Úprava územního plánu Obce Týn nad Bečvou
Úprava územního plánu - propagace (69KB, .doc)
logo IOP + EU + MMR - 2.jpg
 
Podpora Olomouckého kraje - Pořízení spojovacích a komunikačních prostředků pro JSDH
Pořízení spojovacích a komunikačních prostředků - propagace.doc (723,5KB, .doc)
logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp
 
cp_logo_CMYK[1].jpg
 

22.9. Darina

Zítra: Berta
Poskytnuté granty v roce 2014
Poskytnuté granty v roce 2014 (44KB, .doc)
 
Ubytovací webová stránka v ČR pro vyhledávání ubytování.
www.tralandia.cz
 
Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení - MV Gener.ředitel. Hasičského záchranného sboru ČR
http://www.ioolb.cz/video_stesti.php
Příručka pro obyvatele (69,2KB, .pdf)
 
Mapový portál
Mapový portál
http://www.geosense.cz/geoportal/tyn-nad-becvou
 
Upozornění pro občany!
Pro zachování čistoty veřejného prostranství upozorňujeme občany, kteří chodí na procházky se psy, aby si vyzvedli na Obecním úřadě plastové sáčky pro psí exkrementy. Děkujeme za pochopení.
 

Návštěvnost stránek

071285
tynnadbecvou_footer.png