Týn nad Bečvou

Volby

Volby do zastupitelstev obcí v roce 2014

Volby do zastupitelstev obcí se konají v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky svým rozhodnutím nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 se uskuteční na základě Rozhodnutí prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb., a to v pátek 10. října 2014 v době od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 11. října 2014 v době od 08:00 do 14:00 hod.

 

Informace volebním stranám:

- Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona o volbách do zastupitelstev obcí

- Informace - kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí

- Informace volebním stranám kandidujícím do zastupitelstev obcí o místě podání kandidátních listin

- Vzor kandidátní listiny

     - KL politické strany nebo politického hnutí

     - KL koalice

     - KL sdružení nezávislých kandidátů

     - KL nezávislého kandidáta

     - KL sdružení politické strany nebo politického hnutí a nezávislých kandidátů

- Vzor prohlášení kandidáta

- Vzor petice pro sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta

- Počty podpisů na peticích v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta

 

Právní předpisy:

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Volby vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno.

 

Výsledky voleb

 

 

zpět na Obec

 

Muzeum Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou
Propagace - Muzeum Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou (293KB, .doc)
logo ROP[1].jpg
Cyklostezka Týn nad Bečvou
Publicita - Cyklostezka Týn n.B. (552KB, .doc)
logo ROP.jpg
Zpravodaj Policie ČR pro občany č. 2/2014
Zpravodaj Policie ČR pro občany č. 2/2014 (1337,7KB, .pdf)
Podpora Olomouckého kraje z POV 2012 - Protipovodňová opatření na řece Bečvě v úseku ř. km 29,000-29,850 č. 4L/01 - ochranná hráz - DÚR
Propagace - protipovodňová opatření na řece Bečvě (723,5KB, .doc)
logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp
Úprava územního plánu Obce Týn nad Bečvou
Úprava územního plánu - propagace (69KB, .doc)
logo IOP + EU + MMR - 2.jpg
Podpora Olomouckého kraje - Pořízení spojovacích a komunikačních prostředků pro JSDH
Pořízení spojovacích a komunikačních prostředků - propagace.doc (723,5KB, .doc)
logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp
cp_logo_CMYK[1].jpg

20.8. Bernard

Zítra: Johana
Poskytnuté granty v roce 2014
Poskytnuté granty v roce 2014 (44KB, .doc)
Ubytovací webová stránka v ČR pro vyhledávání ubytování.
www.tralandia.cz
Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení - MV Gener.ředitel. Hasičského záchranného sboru ČR
http://www.ioolb.cz/video_stesti.php
Příručka pro obyvatele (69,2KB, .pdf)
Mapový portál
Mapový portál
http://www.geosense.cz/geoportal/tyn-nad-becvou
Upozornění pro občany!
Pro zachování čistoty veřejného prostranství upozorňujeme občany, kteří chodí na procházky se psy, aby si vyzvedli na Obecním úřadě plastové sáčky pro psí exkrementy. Děkujeme za pochopení.

Návštěvnost stránek

069670
tynnadbecvou_footer.png