Oslavy 100 let

Fotogalerie

Oslavy 100 let od vzniku naší jednoty byly skrz COVID o rok posunuty, asi to tak mělo být a vidíme v tom určitou symboliku s ohledem na posun oslav 90let, kdy jsme rekonstruovali Sokolovnu a minulý rok tajně doufali k přiklepnutí dotace prostřednictvím žádosti obce na multifunkční hřiště.

Oslavy započaly pátečním dětským turnajem ve fotbale, který se těšil velké účasti dětí a fanoušků řad kamarádů a rodičů. Hráči a hráčky byly za své výkony odměněny sladkými dobrotami, medailemi a individuálními soškami pro nejlepšího hráč, brankáře a krále penalt.

Hlavní program však byl v Sobotu, kdy o rána probíhal turnaj ve volejbale, který vrcholil těsně před samotným zahájením slavnostního programu. Ale ještě předtím se odehrál na hřišti v lesoparku tradiční fotbálek mezi starými a mladými, kdy po třech letech mladí zvítězili v poměru 5:2. Králem penalt se stal Dominik Zbruž.

096.JPG134.JPG

Slavnostní program byl zahájen v 16h vystoupením mažoretek „Panenek“ z Hranic. Po slavnostním projevu starosty jednoty a obce následovalo tématické vystoupení dětí pod vedením Moniky Medveďové, které se těšilo obrovskému aplausu.

Aby se to pěkně generačně protnulo, tak se s obrovskou grácií představili ženy z našeho Babince, které stále oplývají skvělými výkony, a stejně jako u dětí jde vidět, že je to baví, a to je hlavní.

371.JPG179.JPG

Po dalším skvělém vystoupení mažoretek proběhl jeden z vrcholů oslav a tím bylo vyznamenání významných Sokolů napříč všemi generacemi.

Po druhém vystoupení Babince patřilo finále holkám z Fitness Ave Přerov pod vedením Lenky Červené-Bořutové.

Po celou dobu nám skvělé hrála skupina Sunset, kterou na večerní zábavu vystřídal Dj Pavlištík a pokračovalo se do ranních hodin.

Sokol v Týně je spojen především s volejbalem, kdy se zde v minulosti pořádaly memoriály Antonína Plisky v turnaji mužů a Jaroslava Dohnala v turnaji žen.

Naše volejbalová družstva byla úspěšná ve sbírání trofejí a diplomů, a to především zásluhou dlouholetého náčelníka Rostislava Plisky.

420.JPG197.JPG

V současnosti kromě volejbalu patří k nejfrekventovanějším sportům: florbal, fotbal, ping-pong, badminton a nohejbal.

Sokolovna je mimo jiné otevřena veřejnosti a využívána Základní školou Týn n/B.

Sokol je závislý na výdělku ze zábav, na dotacích a různých příspěvků. Jsme rádi, že zde funguje spolupráce s obcí, která se poslední 4 roky posunula výše.

Na obec jsme bezúplatně převedli Sokolské hřiště a pevně doufáme, že zde jednou vyroste multifunkční hřiště. Díky obci je areál udržován a na Týnské hody byl skvěle připraven. V takové úpravě nebyl dlouhá léta. A když vidíte děti, sportovce, jak na něm hrají, tak máme z toho skvělý pocit.

Jsme rádi, že areál Sokolovny, jakožto středobod obce slouží k významným akcím pro všechny složky a obec.

Jak v minulosti, tak i současnosti někteří členové kromě práce v Sokole, věnují svůj čas obci, a to prací v radě a zastupitelstvu. Ostatně se tam setkávají s členy jiných spolků a společně se snaží posouvat obec kupředu a v rámci svých složek táhnout za jeden provaz.

Daná akce by se nemohla uskutečnit bez sponzorů, kteří nám přispěli finančně či materiálně. Velké poděkování kromě naší obce patří Nestlé, Raiffeisenbank a Olomouckému kraji, který nám prostřednictvím Župy Středomoravské – Kratochvílové přispěl na výmalbu Sokolovny.288.JPG425.JPG

V neposlední řadě je nutné poděkovat místní ZŠ a MŠ za poskytnutí školní pergoly, kde pod vedením Evy Červenkové a kolektivu probíhaly tvořivé dílny spojené s malováním na obličej, nafukováním balónků a dalších překvapení.

Nedílnou součástí oslav je vždy prezentace a s tím spojená výstava fotografií, trofejí, medailí a jiných krásných předmětů, která byla k vidění v tělocvičně, a to jak v sobotu, tak i v neděli.

V neděli došlo za účasti našich členů v místním kostele k požehnání Sokolu do dalších let, což bylo hezkým zakončením daných oslav.

Kromě programu na Sokolovně byl den otevřených dveří místní ZŠ a MŠ a zrekonstruovaného Obecního úřadu, kde si bylo možné prohlédnout obecní techniku, která se nám to snaží v obci zkrášlovat

„Sokol přináší sport pro každého, bez rozdílu věku a příjmu. Rozvíjí tělesnou zdatnost svých členů i ostatních. Pohyb považuje za součást zdravého životního stylu. Sokol je vlastenecký v nejlepším slova smyslu. Své členy vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Sokolové jsou aktivní silou ve své obci, hybatelem sportovních a kulturních aktivit. Jsou hrdi na svou vlastní tradici, kterou drží v úctě.“321.JPG328.JPG

Významní Sokolové Týnské jednoty

Jaroslav Dohnal – dlouholetý starosta, volejbalista, významný trenér ženského oddílu volejbalu, byl po něm pojmenován memoriál v ženském turnaji

Rostislav Pliska – náčelník, cvičitel, funkcionář, sokol tělem i duší, pod jehož vedením se děti naučili všestranosti, z čehož pak mohli čerpat v každém sportě, volejbalista. Ve spolupráci s obcí plánujeme vytvoření pamětního místa největšího sokola v místním muzeu Bedřicha Smetany.

Ferdinand Daciuk – náčelník, volejbalista, v 60.letech stál za obnovou volejbalu – pravidelná činnost

Karel Olša – náčelník, funkcionář, cvičitel, volejbalista

Ludmila Holá – funkcionářka, náčelnice, ale zejména dlouholetá cvičitelka, která svým přístupem a sokolským srdcem dokázala nadchnout a rozpohybovat mnohé 30let

Jana Okáčová - skvělá volejbalistka, cvičitelka, zdárně reprezentovala Sokol na cestách na kole s R.Pliskou

Zdenek Konečný – dlouholetý starosta TJ, showman, pořadatel, moderátor všerůzných akcí, reprezentant v triatlonu a soutěže „Železný muž“

Michal Koutný – dlouholetý starosta TJ, udržel existenci Sokola v nelehkém období před rokem 2010

Břetislav Brázda – dlouholetý jednatel TJ, ten bez něhož by neproběhla rekonstrukce Sokolovny v roce 2011, srdcař

Alžběta Kůřilová – dlouholetá hospodářka, sokolka a volejbalistka tělem i duší, díky ní zde byl aktivní a úspěšný oddíl dívek ve volejbale a nadále pokračuje činnost žen

Marek Štěpán – všestranný sportovec těžící ze sokolských tréninků, v poslední dekádě nejen naši obec ale zejména naši jednotu velmi významně reprezentuje v dálkovém běhu jak v ČR, tak v zahraničí

Aleš Kundera – sportovec, srdcař, schopný organizátor a šéf, ten bez něhož by se mnoho věcí nepodařilo, druhý nejdéle sloužící starosta

 

Aktuality

16.04.2024 - aktualizace rozvrhu sokolovny